Hướng Dẫn Tạo Nhân Tố, Biến Đại Diện Trong SPSS

Trang chủ : 1. Dịch vụ chỉnh sửa dữ liệu SPSS : Hướng Dẫn Tạo Nhân Tố, Biến Đại Diện Trong SPSS

Sau khi thực hiện xong phân tích nhân tố khám phá. Để tiến hành phân tích tương quan Peason và hồi quy, chúng ta cần tạo biến đại diện từ kết quả xoay nhưng tố cuối cùng.
Các biến quan sát được sắp xếp theo các nhóm nhân tố theo 2 tiêu chí: hội tụ và phân tích. Sau đây là một ví dụ ma tran xoay nhân tố hoàn chỉnh.

Kết quả xoay nhân tố lần cuối chúng ta được 6 nhân tố mới. Mỗi nhân tố gồm các biến đại diện nằm chung 1 cột. Để tiến hành đánh giá tương quan Peason và hồi quy, chúng ta sẽ tạo ra các biến đại diện trung bình thông quan lệnh Mean trong Compute Variable
Ở đây, mình sẽ tạo lần lượt các biến đại diện là:

X1 = Mean (TN3, TN2, TN1, TN5, TN4)
X2 = Mean (LD2, LD5, LD4, LD3)
.....
X6 = Mean (DN3, DN4, DN2)
Thực hiện trên SPSS, các bạn vào thẻ Transform > Compute Variable:
Giao diện cửa sổ mới hiện ra như hình dưới. Ở ô Target Variable, các bạn sẽ gõ tên biến đại diện mới (X1, X2, X3....). Mục Type & Label để các bạn điền vào chú thích cho biến, vai trò của nó giống như Lable khi các bạn tạo biến trong cửa sổ giao diện Variable View. Ví dụ biến X1 là đại diện cho nhóm biến quan sát: TN3, TN2....TN4, bạn chú thích biến này là biến Thu nhập thì sẽ gõ vào mục Type & Label.
Ở ô Numeric Expression các bạn gõ vào cấu trúc hàm: MEAN(TN3,TN2,TN1,TN5,TN4). Nghĩa là tạo biến đại diện X1 là trung bình của các biến quan sát TN3, TN2, TN1, TN5, TN4.
Sau khi tạo xong, các bạn vào lại giao diện Data View các bạn sẽ thây được các biến đại diện vừa mới được tạo ra bên cạnh các biến quan sát ban đầu:
 
Như vậy là chúng ta đã tạo xong các biến đại diện sau khi phân tích EFA để sử dụng các biến này vào phân tích tương quan Pearson và hồi quy về sau.

Mọi thông tin liên hệ:

Mail: hotrospssamos@gmail.com
SĐT: 0978.455.068 (Mr. Toàn) 

Nếu thông tin bổ ích với bạn và ai đó hãy chia sẽ nó. Cám ơn các bạn

1
Bạn cần hỗ trợ?