DỊCH VỤ CHỈNH SỬA SỐ LIỆU SPSS, AMOS, EVIEW, STATA, SMARTPLS

Trang chủ : Giới thiệu

I. NHẬN XỬ LÝ SPSS VÀ CHỈNH SỬA SỐ LIỆU ĐỂ CHẠY HỒI QUY, EFA, ...

Xin chào các bạn!
- Bạn đang gặp khó khăn trong việc xử lý và phân tích dữ liệu SPSS, Cronbach Alpha, EFA, Tương Quan. Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát quá nhiều và sắp xếp lộn xộn. Khi hồi quy thì các nhân tố độc lập bị loại bỏ hết......???
- Bạn không có thời gian, deadline lại tới sát nút, bạn cần hỗ trợ xử lý dữ liệu SPSS với mức giá thực sự tốt? 
- Mình chuyên nhận và xử lý các dữ liệu SPSS và chỉnh sửa sô liệu phù hợp theo yêu cầu, các kết quả cho ra có mối liên hệ với nhau và phù hợp thực tế Cronbach Alpha, EFA, Hồi Quy, Kiểm định....
- Hỗ trợ và hướng dẫn đọc kết quả qua Teamview giải thích cụ thể, nhằm đảm bảo cho các bạn hiểu được những dữ liệu trong SPSS và quá trình đọc hiểu dữ liệu tương quan.

- Bảo hành kết quả xử lý số liệu nếu giáo viên muốn thay đổi hay điều chỉnh nên các bạn yên tâm nhá

 

I. CÁC GÓI DƯỚI ĐÂY XỬ LÝ DỮ LIỆU VỀ SPSS(Cronbach Alpha, EFA...)

1. Gói 1: Xữ lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA... CHỈ VỚI 300K

Bạn gặp các vấn đề sau đây:

 • Hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0.6, tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.
 • EFA không thỏa các yêu cầu kiểm định, ma trận xoay lung tung, nhân tố bị loại/gộp không theo ý muốn.

Mình sẽ hỗ trợ chỉnh sửa số liệu để:

 • Hệ số Cronbach Alpha dao động trong khoảng thực tế từ 0.6 - 0.89. Bên cạnh đó sẽ loại 1-2 biến theo biến bạn mong muốn để đảm bảo tính thực tế của dữ liêu.
 • Mình sẽ đảm bảo các biến hội tụ về đúng các nhân tố theo như mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng sẽ loại ít nhất 1 biến để gia tăng số lần xoay EFA, đảm bảo tính thực tế của dữ liệu.
2. Gói 2:  Xữ lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội CHỈ VỚI 800K
 
Bạn gặp các vấn đề sau đây
 • Hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0.6, tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.
 • EFA không thỏa các yêu cầu kiểm định, ma trận xoay lung tung, nhân tố bị loại/gộp không theo ý muốn.
 • Xảy ra đa cộng tuyến
 • Trong tương quan và hồi quy, các nhân tố bị loại không theo ý muốn.
 • Giá trị R rất thấp, Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố không theo kỳ vọng hoặc dấu ảnh hưởng.

Mình sẽ hỗ trợ chỉnh sửa số liệu để:

 • Hệ số Cronbach Alpha dao động trong khoảng thực tế từ 0.6 - 0.89. Bên cạnh đó sẽ loại 1-2 biến theo biến bạn mong muốn để đảm bảo tính thực tế của dữ liêu.
 • Mình sẽ đảm bảo các biến hội tụ về đúng các nhân tố theo như mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng sẽ loại ít nhất 1 biến để gia tăng số lần xoay EFA, đảm bảo tính thực tế của dữ liệu.
 • Khắc phục đa công tuyến trong mô hình nghiên cứu với giá trị VIF <10
 • Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo như các bạn kỳ vọng theo thứ tự 1,2,3,..
 • Dấu ảnh hưởng của các nhân tố theo như các bạn mong muốn
 • Đảm bảo các nhân tố bạn muốn ảnh hưởng or không ảnh hưởng theo mong muốn
3. Gói 3:  Xữ lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội và ANOVA CHỈ VỚI 1 tr
 
Bạn gặp các vấn đề sau đây
 • Hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0.6, tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.
 • EFA không thỏa các yêu cầu kiểm định, ma trận xoay lung tung, nhân tố bị loại/gộp không theo ý muốn.
 • Xảy ra đa cộng tuyến
 • Trong tương quan và hồi quy, các nhân tố bị loại không theo ý muốn.
 • Giá trị R rất thấp, Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố không theo kỳ vọng hoặc dấu ảnh hưởng.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn ... không theo ý muốn.

Mình sẽ hỗ trợ chỉnh sửa số liệu để:

 • Hệ số Cronbach Alpha dao động trong khoảng thực tế từ 0.6 - 0.89. Bên cạnh đó sẽ loại 1-2 biến theo biến bạn mong muốn để đảm bảo tính thực tế của dữ liêu.
 • Mình sẽ đảm bảo các biến hội tụ về đúng các nhân tố theo như mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng sẽ loại ít nhất 1 biến để gia tăng số lần xoay EFA, đảm bảo tính thực tế của dữ liệu.
 • Khắc phục đa công tuyến trong mô hình nghiên cứu với giá trị VIF <10
 • Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo như các bạn kỳ vọng theo thứ tự 1,2,3,..
 • Dấu ảnh hưởng của các nhân tố theo như các bạn mong muốn
 • Đảm bảo các nhân tố bạn muốn ảnh hưởng or không ảnh hưởng theo mong muốn
 • Kiểm định sự khác biệt ANOVA, T-TEST theo mong muốn kết quả
 
4. Gói 4: XÂY DỰNG DỮ LIỆU với : Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội và ANOVA CHỈ VỚI 1,2 tr

Trọn gói dịch vụ gồm xây dựng dữ liệu và xử lý dữ liệu các phần tương ứng.

Bạn gặp các vấn đề sau đây
 • Bạn chưa có dữ liệu??

Mình sẽ hỗ trợ chỉnh sửa số liệu để:

 • Xây dựng dữ liệu theo cỡ mẫu mong muốn.
 • Hệ số Cronbach Alpha dao động trong khoảng thực tế từ 0.6 - 0.89. Bên cạnh đó sẽ loại 1-2 biến theo biến bạn mong muốn để đảm bảo tính thực tế của dữ liêu.
 • Mình sẽ đảm bảo các biến hội tụ về đúng các nhân tố theo như mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng sẽ loại ít nhất 1 biến để gia tăng số lần xoay EFA, đảm bảo tính thực tế của dữ liệu.
 • Khắc phục đa công tuyến trong mô hình nghiên cứu với giá trị VIF <10
 • Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo như các bạn kỳ vọng theo thứ tự 1,2,3,..
 • Dấu ảnh hưởng của các nhân tố theo như các bạn mong muốn
 • Đảm bảo các nhân tố bạn muốn ảnh hưởng or không ảnh hưởng theo mong muốn
 • Kiểm định sự khác biệt ANOVA, T-TEST theo mong muốn kết quả

THỜI GIAN LÀM VIỆC NHẬN XỬ LÝ, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SPSS

Thời gian xử lý dữ liệu 1 hoặc 2 ngày. Sẽ tương tác Mail liên tục hoàn thành trước deadline sớm nhất, Nên các bạn yên tâm.


Liên hệ với chúng tôi

❤SĐT: 0978.455.068 hoặc ZALO (gặp Toàn)
❤Facebook: https://www.facebook.com/spss.hotro1/
(Support SPSS)
 

II. NHẬN XỬ LÝ AMOS VÀ CHỈNH SỬA SỐ LIỆU ĐỂ CHẠY HỒI CFA, SEM, ...

Xin chào các bạn!
- Bạn đang gặp khó khăn trong việc xử lý và phân tích dữ liệu AMOS, CFA hay SEM không thỏa mãn các điều kiện kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều và các nhân tố không ảnh hưởng, các giả thuyết bị bác bỏ, dấu không đúng như kỳ vọng, kiểm định boostrap không thỏa mãn,...
- Bạn không có thời gian, deadline lại tới sát nút, bạn cần hỗ trợ xử lý dữ liệu SPSS với mức giá thực sự tốt? 
- Mình chuyên nhận và xử lý các dữ liệu AMOS và chỉnh sửa sô liệu phù hợp theo yêu cầu, các kết quả cho ra có mối liên hệ với nhau và phù hợp thực tế CFA và SEM....
- Hỗ trợ và hướng dẫn đọc kết quả qua Teamview giải thích cụ thể, nhằm đảm bảo cho các bạn hiểu được những dữ liệu trong AMOS và quá trình đọc hiểu dữ liệu tương quan.

- Bảo hành kết quả xử lý số liệu nếu giáo viên muốn thay đổi hay điều chỉnh nên các bạn yên tâm nhá

II. CÁC GÓI DƯỚI ĐÂY XỬ LÝ DỮ LIỆU VỀ SPSS(Cronbach Alpha, EFA...)

1. Gói 1: Xữ lý dữ liệu AMOS: CFA, SEM... CHỈ VỚI 800K

Bạn gặp các vấn đề sau đây:

 • CFA không thỏa mãn các điều kiện TLI, CFI < 0.9, RMSEA > 0,08 Và Độ tin cậy tổng hợp (CR )< 0,7, Tổng phương sai trích (AVE) < 0,5, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.
 • Mô hình SEM các mối quan hệ nhân tố kỳ vọng không ảnh hưởng, dấu kỳ vọng sai thực tế, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố không như mong đợi.

Mình sẽ hỗ trợ chỉnh sửa số liệu để:

 • CFA Thỏa mãn các điều kiện phân tích với TLI, CFI > 0,9, RMSEA < 0,08 Và độ tin cậy tổng hợp (CR) > 0,7, tổng phương sai trích (AVE) > 0,5
 • Các cặp giả thuyết kỳ vọng được chấp nhân theo như mong muốn, dấu ảnh hưởng đúng theo mong muốn thực tế. Mức độ ảnh hưởng như kỳ vọng
2. Gói 2:  Xữ lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, CFA và SEM CHỈ VỚI 1,2 tr
 
Bạn gặp các vấn đề sau đây
 • Hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0.6, tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.
 • EFA không thỏa các yêu cầu kiểm định, ma trận xoay lung tung, nhân tố bị loại/gộp không theo ý muốn.
 • CFA không thỏa mãn các điều kiện TLI, CFI < 0.9, RMSEA > 0,08 Và Độ tin cậy tổng hợp (CR )< 0,7, Tổng phương sai trích (AVE) < 0,5, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.
 • Mô hình SEM các mối quan hệ nhân tố kỳ vọng không ảnh hưởng, dấu kỳ vọng sai thực tế, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố không như mong đợi.

Mình sẽ hỗ trợ chỉnh sửa số liệu để:

 • Hệ số Cronbach Alpha dao động trong khoảng thực tế từ 0.6 - 0.89. Bên cạnh đó sẽ loại 1-2 biến theo biến bạn mong muốn để đảm bảo tính thực tế của dữ liêu.
 • Mình sẽ đảm bảo các biến hội tụ về đúng các nhân tố theo như mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng sẽ loại ít nhất 1 biến để gia tăng số lần xoay EFA, đảm bảo tính thực tế của dữ liệu.
 • CFA Thỏa mãn các điều kiện phân tích với TLI, CFI > 0,9, RMSEA < 0,08 Và độ tin cậy tổng hợp (CR) > 0,7, tổng phương sai trích (AVE) > 0,5
 • Các cặp giả thuyết kỳ vọng được chấp nhân theo như mong muốn, dấu ảnh hưởng đúng theo mong muốn thực tế. Mức độ ảnh hưởng như kỳ vọng
3. Gói 3: Xây dựng dữ liệu cùng với: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội và ANOVA CHỈ VỚI 1,5 tr
 
Bạn gặp các vấn đề sau đây
 • Bạn chưa có dữ liệu

Mình sẽ hỗ trợ chỉnh sửa số liệu để:

 • Xây dựng dữ liệu theo cỡ mẫu mong muốn
 • Hệ số Cronbach Alpha dao động trong khoảng thực tế từ 0.6 - 0.89. Bên cạnh đó sẽ loại 1-2 biến theo biến bạn mong muốn để đảm bảo tính thực tế của dữ liêu.
 • Mình sẽ đảm bảo các biến hội tụ về đúng các nhân tố theo như mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng sẽ loại ít nhất 1 biến để gia tăng số lần xoay EFA, đảm bảo tính thực tế của dữ liệu.
 • CFA Thỏa mãn các điều kiện phân tích với TLI, CFI > 0,9, RMSEA < 0,08 Và độ tin cậy tổng hợp (CR) > 0,7, tổng phương sai trích (AVE) > 0,5
 • Các cặp giả thuyết kỳ vọng được chấp nhân theo như mong muốn, dấu ảnh hưởng đúng theo mong muốn thực tế. Mức độ ảnh hưởng như kỳ vọng

THỜI GIAN LÀM VIỆC NHẬN XỬ LÝ, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU AMOS

Thời gian xử lý dữ liệu 3 hoặc 4 ngày. Sẽ tương tác Mail liên tục hoàn thành trước deadline sớm nhất, Nên các bạn yên tâm.


Liên hệ với chúng tôi

❤SĐT: 0978455068 Hoặc ZALO (gặp Toàn)
❤Facebook: https://www.facebook.com/spss.hotro1/
(Support SPSS)
1
Bạn cần hỗ trợ?